23. - 27. března 2020

Týdenní plán

 

Výuka probíhá z domova 

Podrobnější informace a výukové materiály budu zasílát v mailových zprávách.

 

Český jazyk

Čtení

Vyvození hlásky B,b - procvičování čtení - Slabikář s. 58 - 60 ( s. 61 vynechat)

( Hláska "b" se při čtení často plete s "d" - na procvičení dobrá s. 33 v PS ke Slabikáři)

Vyvození hlásky Č, č - nácvik čtení - Slabikář s. 62 - 63

 

Psaní 

Procvičování psaní - opis a přepis slov a vět ( nepovinné, dle časových možností) - Písanka s. 22 - 24

Nácvik psaní malého a velkého písmene "b, B" - instruktážní video, Písanka s. 25 - 27

Nácvik psaní písmen "č, Č" ( vycházíme s naučeného "c, C" + háček v podobě malého dolního zátrhu) - Písanka s. 28 a 29

 

Matematika

Příklady na sčítání a odčítání do 20, procvičování z přístupných zdrojů

Procvičování hodin a mat. prostředí

PS s. 98 - 101

(Nápovědy ke cvičením jsou dole na stránce.)

 

Anglický jazyk

Nácvik vět "She´s got..." a "He´s got..." -  prezentace v powerpointu doplněná o audio

( Instrukce zašlu v přílohách v mailu.)

 

Prvouka

Roční období JARO

Téma: Příroda na jaře - zopakovat květiny ( části květin), stromy, keře + stěhovaví ptáci

PS Já a můj svět s. 47

Téma: U babičky na zahradě - pojmy: sejeme, sázíme

PS Já a můj svět s. 48

 

Informace pro rodiče:

Trvá uzavření školy od středy 11. 3. 2020 do odvolání z preventivních důvodů šíření koronaviru! 

 

Prosím rodiče, aby zadané vypracované a ofocené úkoly z Písanky a Matematiky zasílali na mou mailovou adresu.