27. - 30. dubna 2020

Týdenní plán

 

Podrobnější informace a výukové materiály budu zasílat průběžně v mailových zprávách.

Online výuka anglického jazyka v pondělí 27. 4. v 9 hodin.

Online výuka v úterý 28. 4.  a ve čtvrtek 30. 4. 2020 v 9. 30 hodin.

Pátek 1. 5. 2020 státní svátek.

 

Český jazyk

Čtení

Nácvik čtení slabik a slov se slabikotvornou hláskou r, l

(slova typu: Petr, kapr, cukr, mlha, slzy,...)

Slabikář s. 76 a 77, ( dobrovolné procvičování v PS ke Slabikáři s. 44 - 45. s. 43 Popletená pohádka )

 

Vyvození hlásky F, f

Slabikář s. 78 - 79 ( dobrovolné procvičování v PS ke Slabikáři s. 46 )

 

Psaní 

Nácvik psaní písmene L  ( instruktážní video a cvičný papír ) 
 

Nácvik malého a velkého psacího písmene CH

 

Písanka 4, s. 2 - 5 ( s. 1 je dobrovolná )

 

 

Matematika

Pokračovat v procvičování a upevňování sčítání a odčítání do 20 

( Alespoň deset příkladů denně, písemně nebo ústně.)

Procvičování různých matematických prostředí a slovních úloh

PS s. 114, cv. 1 - 3

PS s. 115

PS s. 116

 

Anglický jazyk

Pupil's Book p.69

Activity Book p.69

Pracovní list

( Instrukce a materiály zašlu v samostatném mailu.)

V pondělí v 9 hodin začíná online výuka.

 

Prvouka

Nová kapitola: Člověk ve společnosti - Téma: Na výletě

PS Já a můj svět s. 63

 

DÚ : Nakresli, kde jste byli s rodiči na výletě.

 

Informace pro rodiče:

Trvá uzavření školy od středy 11. 3. 2020 do odvolání z nařízení vlády! 

 

Prosím rodiče, aby zadané vypracované a ofocené úkoly z Písanky, Matematiky, Prvouky zasílali na mou mailovou adresu.

Děkuji.