4. - 7. května 2020

Týdenní plán

 

Podrobnější informace i výukové materiály zasílám průběžně v týdnu v mailových zprávách.

 

Online výuka anglického jazyka v pondělí od 9 hodin.

Online výuka  ostatních předmětů v úterý a ve čtvrtek od 9. 30 hodin.

 

Pátek 8. 5. 2020 státní svátek - Den osvobození

 

Český jazyk

Čtení

Nácvik jedné básně o mamince zpaměti ke Dni matek - ze Slabikáře s. 74, 75 ( dle vlastního výběru do čtvrtka)

Procvičování hlasitého čtení - pohádka "Hrnečku vař" - Slabikář s. 81

Vyvození hlásky G, g a nácvik čtení ve slovech a větách - Slabikář s. 82, 83

 

Psaní 

Procvičování opisu slov a tvoření jednoduchých vět

Písanka 4, s. 6, 8, 9 

Nácvik psaní písmene velkého "D"  ( instruktážní video a cvičný papír zasílám v úterý ) 
Písanka 4, s. 7

 

 

Matematika 

Seznámení se s novým matematickým prostředím - Výstaviště ( výklad při online hodině v úterý)

PS s. 117, cv. 1

Upevňování sčítání a odčítání v oboru č. 0 - 20.

Procvičování matematických prostředí ( stavby, cesty, parkety ), 

cvičení na rozvoj finanční gramotnosti.

PS s. 117, 118 + mat. karta ( viz příloha v mailu)

 

Anglický jazyk

Pupil's Book p.71/ 4

Activity Book p. 70/ 1, 2

Předložky: in, on, under, next to

Instrukce a materiály v samostatném mailu.

 

Prvouka

Kapitola: Člověk ve společnosti  

Téma: Ája jde do divadla - společenské chování a oblékání

           Ája mezi kamarády - trávení volného času, koníčky, záliby

PS Já a můj svět s. 64, 65

 

Informace pro rodiče:

Trvá uzavření školy! 

 Prosím rodiče, aby zadané vypracované a ofocené úkoly z Písanky, Matematiky, Prvouky zasílali na mou mailovou adresu.

Děkuji za spolupráci.