Naše třída 3.A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Buršíková

 

 

 

     Třída 3.A se skládá z 18 žáků, 1 paní asistentky Marušky a 1 paní učitelky Hanky. Je zde 10 dívek -  Áďa, Denysiia, Emma, Esterka I., Esterka K., Esterka St., Verunka, Viki, Kája, Deborka a 7 chlapců - Daneček B., Daneček V., Martínek, Ondra, Péťa, Šimon a Tomík. V této třídě se snažím uplatňovat zásady činnostního učení, které jsou dle mého mínění a dosavadních zkušeností velmi vhodné a pro vzdělávání dětí velkou motivací. Prostřednictvím činností jsou žáci vedeni k objevování poznatků a řešení problémů. Cílem je také aktivní zapojení všech žáků do veškerých činností. Důležitá je pozitivní motivace a měl by být kladen velký důraz na to, že se žáci učí poznatky, které později ve svém životě využijí. Tato třída je velmi aktivní a pracovitá, a proto je zde mnoho prostoru pro didaktické hry, které se staly neoddělitelným společníkem každé naší hodiny.

 

 

O paní učitelce:

Jmenuji se Hana Buršíková a vysokoškolský titul Mgr. jsem získala na Karlově univerzitě v Praze, fakultě teologické, oboru Učitelství. Jsem absolventkou mnoha kurzů a letních škol zaměřených především na činnostní výuku a výuku matematiky dle Hejného.

Mé předchozí zkušenosti pochází ze soukromé základní školy v Praze, kde jsem také působila jako třídní učitelka na prvním stupni.

Velmi si považuji možnosti učit na křesťanské základní škole, v příjemném prostředí i přátelském kolektivu. Plně se ztotožňuji s cíly této školy, kterými je nejen předávání znalostí a dovedností, ale především také vedení žáků ke správným hodnotám a lidským vztahům.

Důležitý je pro mne individuální přístup ke každému z žáků a rozvoj přirozeného talentu a schopnosti obstát v životě.

Mezi mé záliby patří rodina, čtení, cestování, divadlo a hudba.