Týdenní plány

Středa 3.4. - Čtvrtletní test

Units 7,8   Gramatika: Countable & uncountable nouns, much/many/some/any (Učebnice str. 78-79) Slovesa Can & can't, slovesa like, love, hate (Učebnice str. 88-89)...

26. 3. čtvrtletní prověrka z českého jazyka

Tvarosloví: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa

DÚ z ČJ na 18.3.

Naučit se skloňování číslovky dva (oba) - viz učebnice nebo školní sešit

Pondělí 18.3. Test AJ - Unit8

Slovní zásoba: členové rodiny (učebnice str. 86) Gramatika: Slovesa can/can't, slovesa like/love/hate doing sth. (učebnice 88-89)

Matematika 4.3. - 8.3.2019

Učivo a úkoly

Matematika 4. - 8. 2. 2019

Učivo a úkoly

AJ Pololetní test 23.1.

Units 6,7   Unit 6: Grammar: Present simple (přítomný čas prostý - zápory, otázky, krátké odpovědi) Telling the time (čas, hodiny)   Unit7: Grammar: Demonstrative...