Týdenní plány

AJ Pololetní test 23.1.

Units 6,7   Unit 6: Grammar: Present simple (přítomný čas prostý - zápory, otázky, krátké odpovědi) Telling the time (čas, hodiny)   Unit7: Grammar: Demonstrative...

13. 11. čtvrtletní prověrka z ČJ

Shoda podmětu s přísudkem, stavba slova - předpona, kořen, přípona, koncovka, hláskové změny v kořeni, předložky s, z, předpony pod-, nad-, od-, bez-, roz-, ob-, v-, s-, z-,...

AJ 12.11. -. 16.11.

Test Unit 6 - wednesday 14.11. Present simple: negative, questions & short answers ( Student's book pg. 68 ) Object pronouns ( Student's book pg. 69 ), telling the time,...