Týdenní plány

22.5. (středa) - AJ Test Unit 9

Řadové čísla, měsíce, data (učebnice str. 96) Přítomný čas průběhový (kladné věty, záporné věty, otázky & krátké odpovědi) (učebnice str. 98-99)

Matematika 6.5. - 10.5.2019

Učivo a úkoly

Pondělí 29.4. - pětiminutovka data

řadové číslovky, data

Matematika 8.4. - 12.4.2019

Učivo a úkoly

Český jazyk 1. - 5. 4. 2019

Jazyk: tvarosloví - slovesa - slovesné tvary, slovesný způsob, slovesný čas, skladba - věta Sloh: anketa Literatura: čtení s porozuměním. Labyrintem dobra

Matematika 1.4. - 5.4.2019

Úkoly a učivo

Středa 3.4. - Čtvrtletní test

Units 7,8   Gramatika: Countable & uncountable nouns, much/many/some/any (Učebnice str. 78-79) Slovesa Can & can't, slovesa like, love, hate (Učebnice str. 88-89)...

26. 3. čtvrtletní prověrka z českého jazyka

Tvarosloví: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa

DÚ z ČJ na 18.3.

Naučit se skloňování číslovky dva (oba) - viz učebnice nebo školní sešit

Pondělí 18.3. Test AJ - Unit8

Slovní zásoba: členové rodiny (učebnice str. 86) Gramatika: Slovesa can/can't, slovesa like/love/hate doing sth. (učebnice 88-89)