Naše třída 5.B

 

               Naše třída 5.B staví základy svého vzdělání i v tomto školním roce.                     

Třídní učitel: Mgr. Taťána Eisenhammerová