Týdenní plány

Matematika - leden - měsíční plán

4.   TROJÚHELNÍK (158 – 182) 4.1  Druhy trojúhelníků 4.2  Trojúhelníková nerovnost 4.3  Vnitřní úhly v trojúhelníku 4.4  Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku...

Pololetní test - 23.1.

Units 7,8,9   Grammar: Demonstrative pronouns (ukazovací zájmena) Countable & uncountable nouns (počit. & nepočit. podst. jm.) Some/any/much/many Sloveso can...

Fyzika - leden

2.  MĚŘENÍ   FYZIKÁLNÍCH VELIČIN 2.1   Měření   délky 2.1.1    Jednotky délky. Délková měřidla 2.1.2  Měříme   délku s různou přesností 2.1.3    Opakované...

Hausaufgaben

Liebe Kinder, přes Vánoce si prosím vypracujte VŠECHNA cvičení na pracovním listu a zopakujte si slovíčka L2 a číslovky 1 - 100, hned první hodinu po svátcích si napíšeme...

Arbeitsblatt - Verben

Liebe Kïnder, im Anhang gibt es Arbeitsblatt  - pracovní list pro nácvik sloves a jejich časování. Pro zapomnětlivé, ztrácející apod. FB

Aufgabe für die nächste Stunde

Liebe Kinder, minulou hodinu jsme si rozdali pracovní listy se cvičeními na trénink časování německých sloves. Ti, kteří chyběli, ho dostanou v úterý a také ho přidám na...

ČJ - domácí úkol

Charakteristika postavy (Ebenezer Vydřigroš)

Aufgaben für die nächste Deutschstunde

Liebe Kinder! Entschuldigung. Cvičení z pracovního listu jsem jako úkol do týdenních plánů skutečně nezadávala (zřejmě jen ústně při hodině). Mínusy škrtám, naopak ti, kteří...

Für die nächste Stunde

Liebe Kinder, - bitte lernt die Gespräche - naučte se rozhovory o předmětech, které máte/ nemáte rádi - na zkoušení - podívejte se na časování, které jsme probírali minulou...

Matematika 10. - 14. 12

Po 10. 12. - tematický test - Úhel

Aufgaben für die nächste Stunde

Liebe Kinder! Bis Donnerstag lernt Zahlwörter 20 - 100 (naučte se číslovky do 100 a zopakujte si SZ L1, 2 - průběžně). Připravte si rozhovor - tak, jak jsme dnes...

Dějepis - prosinec

Starověká Mezopotámie - asyrská říše, babylonská říše, kultura v Mezopotámii, starověká Palestina

WS Lektion 2, Teil 2

Liebe Kinder, im Anhang findet ihr Wortschatz L2, Teil 2 und Arbeitsblatt. - V příloze najdete slovíčka lekce 2, část 2, a pracovní list. V rámci domácí přípravy si zopakujte...

Matematika 3. - 7. 12. 2018

Po 3. 12. - test - grafické přenášení úhlů, grafické sčítání a odčítání úhlů, dvojnásobný úhel, grafické porovnávání úhlů (v rozsahu pracovního listu) Nové učivo - osa úhlů,...

Für morgen/ Na zítřejší hodinu

 - jen pro připomenutí - číslovky 1 - 30 a slovíčka, která jsme si minulou hodinu zapisovali v přehledu slovíček (Wortschatz L2, Teil 1). Zkoušet budu písemně ty, kteří si...

Immer und immer...

...vždy a stále: před hodinou si připravte učebnici, sešit a desky, kde máte slovíčka a další průběžně vydávané materiály. Ujistěte se, že máte domácí úkol. Pokud bude něco...

3. 11. test dějepis

Starověký Egypt - dar Nilu, společnost Egypta, kultura Egypta