Týdenní plány

Freitag - Deutsch!!

Liebe Kinder,   slibovala jsem, že úterní test bude poslední, ale ze známek na internetu vidíte, že se někomu hodně nepovedl a někomu naopak hodně povedl, takže si s...

Für die Deutschstunde

Liebe Kinder, máme před sebou poslední test a také poslední šanci zapracovat na známce, pokud nejste momentálně spokojeni. Kdo nedodal jakýkoli úkol či miniprojekt, nechť tak...

13.6. test dějepis

Krize a zánik římské republiky, náboženství a kultura v Římě

Dějepis červen

Řím v době císařství, náboženství a kultura v Římě, úpadek a pád západořímské říše

Pololetní test AJ - Středa 12.6.

Units 10, 11, 12)   Grammar: Articles (a, an, the), present simple vs. present continuous, past simple (be, regular verbs)  Vocabulary: computers, free time activities,...

Fyzika

Informace

22.5. - AJ - Test Unit 12

Minulý čas (was,were + pravidelná slovesa) (učebnice str. 128-129) Sl. zásoba: Things to do, places to go (učebnice str. 126)

Deutschstunde

Lieber Kinder, na žádost většiny z vás budu úkoly nadále psát na tabuli ve třídě. Sem budu přibližně jednou týdně shrnovat naši práci, pro ty, kdo chybí. Dnes jsme...

22. 5. test dějepis

Římská republika, punské války

Für die Deutschstunde

Liebe Kinder,   na pátek si připravte otázky podle úkolu ze dne 7.5. Text o křečkovi není na str. 13, ale 26, omlouvám se. Otázky si zkontrolujeme a pak si podle nich...

Für die Deutschstunde

Hallo Kinder,   v pátek jsme opakovali časování sloves, příští hodinu si napíšeme krátký testík. Podívejte se prosím na str. 30 do učebnice, na cv. vlevo nahoře, kde jsou...

Dějepis květen

Starověký Řím: krize římské republiky, císařství, náboženství v Římě

Eine Information

Liebe Kinder, zapomněla jsem, že máme na pátek už jeden úkol - totiž interview s dospělou osobou :) - překlad vět vám tedy zůstane jako úkol na úterý, nemusíte je přinést v...

Für die Deutschstunde

Liebe Kinder. Na str. 13 v učebnici je text o křečkovi. Ke každé informaci vytvořte otázku.  Pro ty, kdo nemají učebnici doma - přeložte tyto otázky: Máš domácí zvířátko?...

Für die nächste Deutschstunde

Liebe Kinder. Většina z vás si už připravila otázky pro interview, můžete jít proto někoho "vyzpovídat". Je potřeba, abyste byli velmi zdvořilí, nezapomeňte na úvod požádat o...

ČJ: Příprava na ročníkovou práci

Zadání, termín a způsob odevzdání, kritéria hodnocení

Für die Deutschstunde

Liebe Kinder. Info pro nepřítomné:  momentálně opakujeme lekce 1 - 3, trénovali jsme gramatiku a slovní zásobu (např. na cvičeních na pracovním listu s 2. částí SZ L3),...

Hausaufgabe

Liebe Kinder, dnes jsme začali pracovat na našem dalším projektu - "Das Interview" - v rámci souhrnného opakování po 3. lekci. Budete pracovat ve dvojicích (Šimon se přidá k...