Týdenní plány

Dějepis leden

Poslední Přemyslovci - Přemysl Otakar I., Václav I., Přemysl Otakar II., Václav II., Václav III., Lucemburkové - Jan lucemburský

Achtung! Pozor!

Liebe Kinder,   v pátek si napíšeme krátký test - týká se všech, kdo si chtějí vylepšit současnou známku. Obsahem testu bude slovní zásoba lekce 2 a časování sloves....

AJ - Pololetní test 23.1.

Min. čas prostý (pravidelná & neprav. slovesa) (výslovnost - koncovky t, d, id) (oznamovací věty, otázky, zápor) Tázací slova wh- Porovnávání (comparisons - komparativ,...

Fyzika - leden

2.  MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ 2.1    MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN 2.1.1    Jak se přenáší tlak v kapalinách? 2.1.2    Hydraulická zařízení 2.1.3...

Noch eine Aufgabe

Entschuldigug, noch die Zahlwörter 1 bis 100 !!! Danke. 

Aufgaben über Weihnachten

Liebe Schüler/Innen, bis Januar  - ergänzt bitte das ganze Arbeitsblatt, wiederholt den Wortschatz L1 und 2 und ---- habt schöne Weihnachten! (doplňte celý pracovní list,...

ČJ: Kontrolní slohová práce

Zadání, termín a způsob odevzdání, kritéria hodnocení

12. 12. test dějepis

Svatá říše římská, románský sloh

Für die nächste Stunde

Liebe Schüler/Innen, - macht Übungen 2, 3, 4 und 6 im Buch (S. 26, 27) - doplňte si 3. cvičení na pracovním listu  - naučte/ zopakujte si SZ L2 Viel Spa3, Frau...

Matematika 10. - 14. 12

Út. 11. 12. Tematický test zlomky Nové učivo: racionální čísla

Dějepis - prosinec

Středověk: románská kultura, zbožnost a kacířství, české království za posledních Přemyslovců

Aufgabe für Freitag, den 7. Dezember

Liebe Schüler/Innen, lernt bitte Wortschatz L2 - Familie, Hobbys, Verben. Auf dem Arbeitsblatt sollen Übungen 1 und 2 fertig sein. Am Ende der Stunde schreiben wir wieder...

Matematika 3. - 7. 12. 2018

Nové učivo - Porovnávání smíšených čísel, sčítání a odčítání smíšených čísel, složené zlomky

Noch eine Aufagabe.

Entschuldigung. Ještě jsme se domluvili, že si vypracujete první dvě cvičení na pracovním listě (2.strana  listu, který jste dnes dostali). Danke.

Aufgaben für die nächste Stunde

Liebe Kinder, naučte se novou slovní zásobu ze seznamu, který jsme si dnes rozdali - členy rodiny a slovesa. Příští hodinu si napíšeme krátký testík, zopakujte si prosím i...

Matematika 26. 11. - 30. 11. 2018

Dělení zlomků. smíšená čísla (porovnávání, sčítání a odčítání)