Týdenní plány

Deutsch

Liebe Schülerinnen und Schüler/ Milé žákyně a žáci, na každou hodinu němčiny je třeba se připravit: 1. zopakovat si slovíčka z pracovních listů, které ode mě dostáváte,...

AJ - Čtvrtletní test - pátek 29.3.

Units 6,7,8   Grammar: must/mustn't, adverbs of manner, prepositions of time (on, at, in), present continous for future, superlatives, past continuous

22. 3. test zeměpis

Státy Ameriky (15 států dle rozpisu níže) a jejich hlavní města - práce se slepou mapou

Zeměpis prezentace

Prezentace o státech Asie - obsah a časový harmonogram

Aufgaben für die nächste Stunde

Liebe Schülerinnen und Schüler,   wiederholt bitte Konjugation von Verben - nach den Übungen "Verben-Training" (zopakujte si na test časování sloves, zejména podle cvičení...

Aufgaben für die nächste Stunde

Liebe Kinder,   wiederholt bitte Vokabeln L1 + "Im Café". Zopakujte si také časování sloves, zejména sein, haben, finden, kosten, bestellen, zahlen, arbeiten, machen,...

Fyzika - 18.3.-31.3.

Co nás čeká a nemine ve fyzice

Dějepis březen

Vrcholný středověk - venkov, města, krize církve, Jan Hus, husitství, husitské války, Jiří z Poděbrad

Aufgabe

Liebe Kinder,   zopakujte si: SZ L1 a 2 časování sloves připravte si odpovědi na otázky: Was macht dein Vater/ deine Mutti gern? Welches Hobby hat deine Schwester/...

Domácí úkol - Fyzika

Povinný domácí úkol z fyziky pro třídu 7.A. Termín odevzdání je do 7.3. Možnost konzultací v úterý po hodině nebo před ní. Zadání a termín platí i pro ty, kdo v hodině chyběli.

ČJ: Charakteristika sebe sama (slohová práce)

Zadání, termín a způsob odevzdání, kritéria hodnocení   TOTO ZADÁNÍ PLATÍ I PRO CHYBĚJÍCÍ! (v případě dotazů pište email a domluvíme se)

Týden 26.-27. - Fyzika - 26.2.-10.3.2019

Co jsme dělali ve fyzice a co nás čeká.

28. 2. test dějepis

Jan Lucemburský, Karel IV.

Aufgabe

Liebe Schüler, liebe Schülerinnen,   v pátek jsme společně dělali cv. 14 na str.36 - je to dobré opakování SZ i gramatiky prvních dvou lekcí, kdo chyběl, bude dobře, když...

22. 2. test zeměpis

Amerika - poloha a povrch, podnebí, obyvatelstvo + mapa - pobřeží, povrch

Zeměpis únor

Severní Amerika, střední Amerika, Jižní Amerika - regiony a státy + prezentace dle rozpisu

Für die nächste Deutschstunde

Liebe Kinder, für die nächste Stunde macht bitte "Training - Verben", die ihr von mir letzte Stunde bekommen habt - vypracujte prosím cvičení na trénink časování, kdo nebyl...