Týdenní plány

Für die Deutschstunde

Liebe Kinder, do pátku mi prosím doneste - nebo pošlete -  poslední verzi svého referátu s opravenými chybami, abychom je mohli vyvěsit na nástěnku. V pátek si napíšeme...

14.6. test zeměpis

Regiony Asie

Zeměpis červen

Asie - obyvatelstvo, regiony Asie

13.6. test dějepis

České stavovské povstání, třicetiletá válka

Dějepis červen

Evropa v 16. a 17. stol., české stavovské povstání, třicetiletá válka - opakování

Recenze - "August der Starke"

Vážení a milí,   měli jsme dnes mimořádnou příležitost shlédnout představení „August der Starke – Bilder aus dem Leben eines absolutistischen Herrschers“, provedené třídou...

Fyzika

Informace

Für die nächste Deutschstunde

Liebe Schüler/Innen, do pátku byste se měli soustředit hlavně na svoje role ve scénce o Augustu Silném - prosím, přeříkávejte si doma nahlas a snažte se i co nejlépe hrát...

23. 5. test dějepis

Habsburkové na českém trůně (1526 - 1619): Ferdinand I., Maxmilián II., Rudolf II., Matyáš

Für die Deutschstunde

Hallo Kinder,   v pátek jsme pracovali na našem malém divadelním představení. Chtěla bych požádat všechny účinkující, aby se do příště naučili své texty, také si můžete v...

Dějepis květen

Renesance a humanismus, reformace, Habsburové na českém trůně, Rudolf II., české stavovské povstání

Für die Deutschstunde

Liebe Kinder, v pátek si napíšeme krátký testík  - SZ "Kleidung" a "Farben", součástí bude i některá ze 4 otázek, které jste vypracovali za domácí úkol a které jsem vám...

Hausaufgabe

Liebe Kinder. Příští hodinu bude první čtená zkouška - kdo má roli, naučte se prosím hezky číst (a ujistěte se, že všemu rozumíte). Všichni: časování slovesa "können" a...

30. 4. test dějepis

Doba poděbradská a jagellonská v Čechách

26. 4. test zeměpis

Mapy Asie - poloha (oceány a moře v okolí, poloostrovy a ostrovy), povrch (pohoří a nížiny), podnebí (typy podnebí), viz zápis níže

Aufgaben für die nächste Stunde

Liebe Schülerinnen und Schüler, ti, kdo nestihli v hodině, si dopracují do sešitu cv. 2,3 a 5 ze str. 42 + 43 (ve cv. 2 doplňujete člen, nikoli zájmeno "dieser"). Všichni...

Für die Deutschstunde

Liebe Kinder, na páteční hodinu si připravte odpovědi na následující otázky:  Was hast du heute an? Was hat dein Freund/ deine Freundin heute an?  Zum Beispiel: "Heute...