Týdenní plány

Für die Deutschstunde am 22. Januar 2019

Při této hodině (22.1.) si napíšeme závěrečný test za 1. pololetí. Obsah testu vyberu z pracovního listu k lekci č. 2, který jste měli přes prázdniny dokončit. Zájemci mohou...

11. 1. test dějepis

České národní obrození

8. 1. test zeměpis

Evropská unie

Fyzika - leden

2.  ELEKTRICKÉ JEVY 2.1  ELEKTRICKÝ NÁBOJ. ELEKTRICKÉ POLE 2.1.1       Elektroskop. Jednotka elektrického náboje 2.1.2       Vodič a izolant v elektrickém poli...

Für die Deutschstunde

Liebe Schüler/Innen, na příští hodinu si prosím všichni vyplňte pracovní list, který máte již 3 týdny k dispozici. Po prázdninách si vše zkontrolujeme a opravíme a napíšeme...

Aufgabe - Deutsch

Liebe Schüler/Innen, bis Donnerstag ergänzt das Arbeitsblatt und lernt WS L2 - do čtvrtka prosím doplňte kompletně pracovní list a pořádně se naučte slovíčka L2. Počítejte s...

Für die Deutschstunde

Liebe Schüler/Innen, - vypracujte si cvičení 1 - 3 na pracovním listě (na 2. straně máte SZ L2) - naučte se SZ L2 - kromě názvů povolání - alespoň k 5ti osobám z vašeho...

Matematika 10. - 14. 12

Nové učivo - násobení mnohočlenů

Dějepis - prosinec

České země v 2. polovině 18. stol. a v první polovině 19. stol., národní obrození

7. 12. test dějepis

Velká francouzská revoluce, Napoleon Bonaparte, napoleonské války

Aufgaben für Freitag, den 7. Dezember

Liebe Schüler/Innen, lernt bitte Wortschatz, lest den Text auf Seite 25, macht Übungen 2/26 und 4/27. - Naučte se prosím slovíčka z lekce 2 - členové rodiny a slovesa (na...

Matematika 3. - 7. 12. 2018

Nové učivo - výrazy - sčítání a odčítání, násobení a dělení mnohočlenů jednočlenem

Matematika 26. 11. - 30. 11. 2018

Po 26. 11. 2018 - tematický test - Pythagorova věta Nové učivo - výrazy s proměnnými

Aufgaben für Freitag, den 23. November

Liebe Schülerinnen und Schüler,   wiederholt bitte für die Stunde WS L1 und neue Vokabeln zum Thema "Familie" - Eltern, Kinder, Gro3eltern, Bruder, Schwester, Tante, Onkel,...

Prezentace zeměpis - 2. kolo

Obsah prezentace a časový harmonogram

Matematika 19. - 23. 11. 2018

Pythagorova věta - opakování Nové učivo - výrazy - číselné výrazy, výrazy s proměnnými Út 20.11. - test Pythagorova věta Pá 23. 11. - Tematický test Pythagorova věta