Týdenní plány

Zeměpis prezentace

Kraje ČR - obsah a časový harmonogram

20. 3. test dějepis

Americká občanská válka (Jih proti Severu)

Fyzika - 18.3.-31.3.

Co nás čeká a nemine ve fyzice.

Dějepis březen

Svět a české země v 2. pol. 19. stol. - kolonialismus, 2. fáze průmyslové revoluce, vznik Rakouska-Uherska, česká politika v 2. pol. 19. stol.

Für die nächste Stunde

Hallo Schülerinnen und Schüler,   bis Freitag/ do pátku: doplňte si cvičení na 2. str. pracovního listu, který jste dnes dostali, a ujistěte se, že všem slovním spojením...

Aufgabe

Liebe Schulerinnen, liebe Schüler,  v pondělí budeme psát testík na časování sloves - viz seznam ze dne 23.2.2019.  Auf Wiedersehen, Frau Brychcínová

Týden 25.-27. - Fyzika - 18.2.-10.3.2019

Co jsme dělali ve fyzice a co nás čeká.

1. 3. test zeměpis

Klima a vodstvo ČR

Aufgabe

Liebe Schüler/ Innen,   připravte si odpovědi na otázky: Was macht gern dein Vater/ deine Mutter? Was ist das Hobby deiner Schwester/ deines Bruders...? (tj. hovořit o...

ČJ: úvaha (zadání)

- práci si připravte k odevzdání 28.2. - psát můžete v ruce, nebo na počítači - rozsah alespoň 300 slov

25. 2. test dějepis

Revoluce 1848-49 v Evropě a v českých zemích

Für die nächste Deutschstunde

Liebe SchülerInnen,  bitte wiederholt/ prosím zopakujte si: - číslovky 1 - 100 (napíšeme si krátký diktát). Na str. 36 ve cvičení 14 v části a) doplňte tázací zájmena, b)...

Für die nächste Deutschstunde

Liebe SchülerInnen,  bitte wiederholt/ prosím zopakujte si: - číslovky 1 - 100 (napíšeme si krátký diktát). Na str. 36 ve cvičení 14 v části a) doplňte tázací zájmena, b)...

Für die nächste Stunde

Liebe SchülerInnen, nächste Stunde schreiben wir einen kurzen Test - Zahlwörter. - Příští hodinu si napíšeme krátký testík na číslovky. Kdo dnes neměl úkol -  vypracujte do...

Dějepis únor

Revoluce v roce 1848/49, svět ve 2. pol. 19. stol., sjednocení Itálie, sjednocení Německa, občanská válka v USA

5. 2. test zeměpis

Geologický vývoj ČR, povrch ČR

Hausaufgabe

Liebe SchülerInnen, eure Hausarbeit: - wiederholt WS Lektion 1,2 - wiederholt Zahlwörter - wiederholt Konjugation - macht Übung 3 ab, S. 32, Übungen 8,9, S. 33...

Aufgabe

Liebe Schüler/Innen, lest Text auf Seite 31 ("Meine tolle Familie") und wiederholt Zahlwörter /přečtěte si text ze strany 31 - měli byste mu též rozumět - a zopakujte si...