Naše třída 9.A 2016

Třídní učitel: Jan Petrlík

 Tento skvěle sehraný tým schopných a aktivních chlapců, bohužel zdobí jen jediná dívka. Možná se letos bude ze třídy ozývat méně zvláštních zvuků - nebo naopak více… Nechejme se překvapit.

 

O panu učiteli

Vystudoval jsem Matematicko-fyzikální fakultu odbornou matematiku a koncem 90tých let znovu pedagogický směr. Matematika mě fascinuje tím, že ač je to zdánlivě libovolná hra lidské (člověčí) představivosti, která má sice pevná pravidla (ale i ta jsou určována člověkem), ukazuje se, že je to velice přesný popis světa kolem nás a to až tak, že to, co matematický model předpoví (byť to vypadá na první pohled nesmyslně), se často ukáže jako pravdivé.

Jan Amos Komenský řekl: „Něco jsem se naučil od svých učitelů, více od svých spolužáků a nejvíce od svých žáků.“ Proto doufám, že se budou žáci snažit.