Týdenní plány

Fyzika - 18.3.-31.3.

Co nás čeká a nemine ve fyzice

Týden 25.-27. - Fyzika - 18.2.-10.3.2019

Co jsme dělali ve fyzice a co nás čeká

Fyzika - leden

6.   ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ 6.1    Elektromagnetické vlny a záření 6.2  Zdroje záření

Matematika 10. - 14. 12

Po 10. 12. - test - jednoduché příklady - soustavy lineárních rovnic - metoda sčítací

Matematika 3. - 7. 12. 2018

út - test - Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými - metoda dosazovací Čt. - test - Příprava na přijímací zkoušky - Převody jednotek Nové učivo - Soustavy lineárních...

Matematika 26. 11. - 30. 11. 2018

Po 26. 11. - Test - lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli - v rozsahu s. 58 - 61 (cvičení 1-9) Čt 29. 11. - Test - Příprava na přijímací zkoušky - kap. 22. Práce s daty...

Matematika 19. - 23. 11. 2018

Učivo - kap. 3. 1. - Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli Út. 20. 11. - Test - v rozsahu - kap. 3.1. cvičení 1-3 - jednoduché lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli...

Matematika 12. - 16. 11. 2018

Středa 14.11. - Tematický test - Lomené výrazy Čtvrtek - Příprava na přijímací zkoušky - kap. 1.5. - Procenta Nové učivo: Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli (kap....

Fyzika - listopad

3.       VEDENÍ   ELEKTRICKÉHO PROUDU       V   KAPALINÁCH A PLYNECH 3.1  Vedení elektrického proudu v kapalinách 3.2  Vedení elektrického proudu v...

Matematika 5. - 9. 11. 2018

Dělení lomených výrazů, složené lomené výrazy Procvičování k přijímacím zkouškám - kap. 1.2. Operace s algebraickými výrazy

Matematika 15. - 19. 10. 2018

Sčítání a odčítání lomených výrazů (kap. 2. 3.)

Matematika 8. - 12. 10. 2018

Lomené výrazy Pondělí 8. 10. - test - krácení lomených výrazů Nové učivo: Rozšiřování lomených výrazů, sčítání a odčítání lomených výrazů

Matematika 1. 10. - 5. 10.

Lomené výrazy - krácení a rozšiřování lomených výrazů 2. 10. test - lomené výrazy definiční obor

Matematika - září

Opakování - výrazy, nová látka - lomené výrazy - definiční obor, krácení a rozšiřování lomených výrazů