Naše třída 9. A 2020

Třídní učitel: Mgr. Petr Muladi

 

  

Letos se chystáme do školy již po deváté. Stále ještě vzpomínáme na prázdniny, ale už se těšíme, co nového nás v tomto školním roce čeká . . .