Týdenní plány

ČJ úvaha (učitel)

Do konce týdne vložte, prosím, úvahu do google učebny. Děkuji.

ČJ - leden

Tvarosloví: Slovesa. Skladba: věta jednoduchá, vztahy mezi slovy ve větě; větné členy (s. 65-84). Sloh: Úvaha; Literatura: Česká literatura 1945-48 (poezie: J. Kainar, J....

ČJ - pololetní práce

Pondělí 21. ledna: Pravopis, Tvarosloví: Ohebné slovní druhy a jejich mluvnické kategorie (včetně skloňování cizích vlastních jmen a skloňování zeměpisných jmen, psaní velkých...

Fyzika - leden

6.   ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ 6.1    Elektromagnetické vlny a záření 6.2  Zdroje záření

Für die nächste Deutschstunde

Liebe Schüler/Innen, ještě jednou opakuji zadání úkolu na dnešní hodinu, které mnozí nebrali vážně: str. 33/8,9, 34/10 a 36/14. Dále si zopakujte časování sloves sehen,...

Aufgabe für Donnerstag

Liebe Schüler/Innen,  macht Übungen 8 und 9/ S.33, dann 10/34 und noch 14/36 - otázky převeďte do tykání a připravte si odpovědi. Také si prosím zopakujte časování sloves...

Für die nächste Deutschstunde

Liebe Damen und Herren, - bereitet die Gespräche vor / připravte si krátké rozhovory o svých koníčcích a oblíbených aktivitách dle cv. 12 str. 32 na kopii - wiederholt WS...

14. 12. test zeměpis

Etnická skupin, národ, migrace

Matematika 10. - 14. 12

Po 10. 12. - test - jednoduché příklady - soustavy lineárních rovnic - metoda sčítací

Dějepis - prosinec

Evropa a ČSR v meziválečném období - opakování, umění a věda v meziválečném období, 2. světová válka

Deutsch für die nächste Stunde

Liebe Schüler/Innen, lernt Wortschatz L2 und Konjugation von Verben sehen, lesen, fahren, laufen. Bis bald, Frau Brychcínová

Matematika 3. - 7. 12. 2018

út - test - Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými - metoda dosazovací Čt. - test - Příprava na přijímací zkoušky - Převody jednotek Nové učivo - Soustavy lineárních...

Matematika 26. 11. - 30. 11. 2018

Po 26. 11. - Test - lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli - v rozsahu s. 58 - 61 (cvičení 1-9) Čt 29. 11. - Test - Příprava na přijímací zkoušky - kap. 22. Práce s daty...

Matematika 19. - 23. 11. 2018

Učivo - kap. 3. 1. - Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli Út. 20. 11. - Test - v rozsahu - kap. 3.1. cvičení 1-3 - jednoduché lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli...

20.11. test zeměpis

Kolonizace a dekolonizace světa, integrace

19. 11. test dějepis

Svět a ČSR ve 30. letech

Aufgabe für Donnerstag, den 15. November

Liebe Schüler/Innen, vypracujte si prosím cv. 4 na str. 27 a cv. 9a na str. 29 (procvičování SZ a práce s úvodním textem, který jsme si v pátek společně prošli). Zopakujte si...

Aufgabe für Freitag, den 9. November

Liebe Schüler/Innen, wie schon gesagt - jak bylo řečeno: přečíst si text na str. 25 a udělat cvičení 2 a 3 na str. 26.   Danke, bis morgen Frau Brychcínová