Slavnost předávání slabikáře

Dnešní den byl moc krásný a opravdu jsme si ho užili. Žáci si nejprve poslechli pohádku a pak museli splnit pět úkolů, které vedly k záchraně princezny. Pokaždé si vybravili klíč, který jim pomyslně odemkl další místnost. Jednotlivé úkoly plnili velmi dobře, s radostí, nadšením a úsměvem. Během dne byli ještě oceněni za sběr plodů pro zvířátka a celý krásný den byl zakončen tím, že k nám do třídy dorazil rytíř s paní královnou a pasovali je na čtenáře, který hrdě přebral slabikář.