16.12.2021

Projekt Živá paměť

Projekt Živá paměť

O Vánocích se obvykle setkáváme se svými rodinami a vyprávíme si. Pojďme si letos se svými blízkými – s babičkou, s dědečkem, strýčkem či tetičkou - povídat o tom, co si pamatují z dob svého mládí, které prožili v období nesvobody...

Zkusme se jich zeptat třeba: „Babičko, dědo, jak vypadal svět, když jsi byl/a mladý/á? Jak fungovala tehdy škola? Jak jste doma slavili Vánoce? Co bylo a co nebylo k sehnání v obchodech? Směl/a jsi říkat, co si myslíš a čemu věříš? A co se stalo tomu, kdo se toho odvážil? Byl někdo z Tvé rodiny postižen tehdejším režimem? Jak? Co jsi Ty sám/sama zažil/a dramatického? Bál/a jsi se tehdy něčeho nebo někoho?“

Určitě vymyslíte spoustu dalších otázek během rozhovorů s babičkou, dědou nebo jiným pamětníkem. A jistě si čas strávený povídáním se svými blízkými užijete. A navíc se tím stanete historiky, kteří získávají a uchovávají svědectví pamětníků pro budoucnost. A to je moc důležité poslání!

Jak takové svědectví pamětníka uchovat? Můžete si vybrat z mnoha možností: můžete jeho příběh zdokumentovat formou rozhovoru, převyprávět v povídce či ilustrovat obrázkem, můžete dokonce vytvořit sérii mluvících obrázků neboli komiks, případně využít digitálních technologií a nahrát podcast nebo krátký film. Je to jen na vás!

Těšíme se, co všechno v rámci projektu Živá paměť vypátráte a vtělíte do zajímavých děl a výtvorů! Projekt je dobrovolný, pokud se jej rozhodnete zúčastnit, termín odevzdání je 31. 3. 2022. Svoji práci odevzdejte třídnímu učiteli (1. – 3. třída), nebo prostřednictvím Google učebny do kurzu Živá paměť (4. – 9. třída).

 

Zdroj obrázku: https://www.publicdomainpictures.net/cs/view-image.php?image=309896&picture=vanoce-v-praze

Soubory ke stažení