22.9.2022

Zkratky používané v žákovské knížce

Při zápisu známek do ŽK používám tyto zkratky:

 

PRO 2. A :     ZKRATKY, KTERÉ NAJDETE V ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE:

SP……….. samostatná práce (většinou písemná)

PVH……… práce v hodině (aktivita, projev u tabule…)

ČT …………čtení

PS ………… psaní

DIK……….. diktát

……….. domácí úkol

PM ……..... pětiminutovka

DM ……….. desetiminutovka

ČD …………. čtenářský deník

REC ………… recitace

PO …………. písemné opakování (větší písemka)

 

/files/editor/87/2.A-zkratky-do-ZK.pdf

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies