22.10.2020

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Požadavky pro třetí ročník:

Pokračujeme v sešitě (složce), který si žáci založili v předchozím roce.

 

Pravidla pro čtenáře třeťáky:

1) Přečtu jednu knihu za měsíc (je-li vybraná kniha rozsáhlá, lze domluvit delší čas).

2) Zapíši si ji do čtenářského deníku.

3) Deník odevzdám ke kontole.

4) Když na mě přijde řada, představím přečtenou knížku všem.

 

Zápis ve čtenářském deníku obsahuje tyto informace:

- autor, název knihy, ilustrátor

- čtyři věty, o čem kniha je (hlavní hrdina, další postavy, prostředí, náznak zápletky...)

- moje vlastní ilustrace ke knize 

(Z toho vyplývá, že knihy encyklopedického typu nejsou pro čtenářský deník vhodné.)