20.10.2021

Plán učiva 25. října - 5. listopadu 2021

Od pondělí 25. 10. do pátku 5. 11. 2021 
 

Podzimní prázdniny ve dnech 27. - 29. října 2021

28. října 2021 - státní svátek

 

Matematika:

Početní operace sčítání a odčítání v oboru do 60.

Mat. prostředí: Stavby,Výstaviště,Zvířátka dědy Lesoně,Cesty, Krokování.

Dvojnásobek, trojnásobek

PS s. 27, cv. 3,    s. 28 - 31

 

Český jazyk:

Mluvnice 

Význam slov. Slova protikladná (antonyma)

Uč. s. 37, PS s. 26

Slova souznačná (synonyma)

Uč. s. 38, PS s. 25

Slova nadřazená, podřazená, souřadná

Uč. s. 39, 40,  PS s. 28

(Pozor!- v PS nejdou kapitoly stejně za sebou jako v učebnici, řídíme se podle učebnice.)

 

Psaní - opakování tvarů psacích písmen velkých i malých a číslic, opis a přepis slov, vět. 

Písanka 1 s. 25 - 28

 

Čtení - procvičovat plynulé čtení s porozuměním a přednes básně "Listopad" (8.11.).

Čítanka s. 4, 5. (U nás doma, Domov),  s. 46 - 49 (Míša Kulička)

 

Angličtina 25.10.

Procvičování slovíček: My school, Toys a vět (There is/ There are)

Grammar: This is, These are

 

Angličtina 1.-5.11.

Speaking: Whose is it?

Coloring dictation p.20/5

Song p.21

Pracovní list (extra materials)

 

Prvouka:   
 
Domov-místo,kde žijeme. Naše vlast-ČR. Rodina: Máma a táta.

Uč. s. 30 - 31, s. 25 - 27

PS s. 32 - 35,  s. 27

 

Domácí úkoly:

Po  25. 10. Čj: Uč. s. 37 - cv. 4

Po   1. 11. M: PS s. 31 - cv. 3

Út   2. 11. Čj: Uč s.38 - cv.3 

Čt   4. 11. Čj: PS s. 28 - cv. 3,4

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo číselnou osu.

DÚ si zapisují do úkolníčku.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies