6.1.2022

Týdenní plán 10. - 14. ledna 2022

Od pondělí 10. 1. do pátku 14. 1. 2022  

Stále platí nošení roušek v budově školy i ŠD a dodržování hygienických nařízení.

 

Český jazyk:

Mluvnice

Opakování učiva (testík) - psaní I/Y po měkkých a tvrdých souhláskách; dělení slov na slabiky; slova se slabikotvorným r,l ; slova protikladná, nadřazená, podřazená, souřadná; přepis vět

Rozlišení slabik Di, Ti, Ni/Dy, Ty, Ny

Uč. s. 64 - 66

PS s. 49 - 52

Pětiminutovky (PP - modrý sešit) s. 8 - 13

Psaní - Opis slov, vět - Písanka II. s. 5 - 8

           Diktát vět.

 

Čtení - čtení s porozuměním - J. Zeman Dobrodružství veverky Zrzečky, básně

Čítanka s. 82 - 85

 

Sloh - dokončení Popis zvířete

 

Angličtina: 

Vocabulary: Food and drink – procvičování

Song PB p.41 (breakfast, lunch, dinner)

Speaking: Can I have some...

AB p.42 Listening exercise

 

Matematika:

Opakování učiva (test)-příklady na +,- a násobení 2, 3; polovina, třetina, čtvrtina; porovnávání čísel: <, >, = ; slovní úloha; př. Neposedi

Procvičování násobení a dělení 2,3. Dvojnásobek, trojnásobek

Rýsování úseček. Krychle - plášť

Matematika II  PS s. 54 - 57

 

Prvouka:

Naše zdraví - péče o naše zdraví, zdravý životní styl, vyvážený jídelníček, pestrá strava

Uč. s. 39, PS do s. 49 

 

Domácí úkoly:

Út   11. 1. M: PS II s. 56 - cv. 1.

Čt   13. 1. Čj: PS s. 52 - cv. 3

 

Informace pro rodiče:

Tento týden budou děti psát testy z opakování učiva (Čj, M) - v pondělí  a v úterý.

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo čísenou osu.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies