6.4.2022

Týdenní plán 11. - 15. dubna 2022

Od pondělí 11. 4. do pátku 15. 4. 2022                

 

Český jazyk:

Mluvnice

Opakování -  Známé slovní druhy.

Uč. - do s. 98

PS  - 2. díl - s. 30 - 31

 

Čtení - mimočítanková četba.

 

Psaní - přepis a opis textu.

Písanka do s. 30

 

Angličtina:

Spelling: Clothes (worksheet)

Song in PB p.67

Speaking: Have you got…?

 

Matematika:

Opakování: Malá násobilka. Sčítání a odčítání v oboru do 100.

 

Prvouka:

Opakování - jaro. Jarní svátky - Velikonoce.

PS - do str. 65

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo čísenou osu.

14. - 18. dubna 2022 jsou velikonoční prázdniny.