8.10.2021

Týdenní plán 11. - 15. října 2021

Od pondělí 11. 10. do pátku 15. 10. 2021

 

Matematika:

Čísla v oboru 0 - 40

Početní operace sčítání a odčítání

Mat. prostředí, mat. prostředí Pavučiny, procvičování Zvířátka dědy Lesoně

PS s. 22 - 24

 

Český jazyk:

Mluvnice - Pořadí vět. Druhy vět - věta oznamovací, tázací

Diktát vět

Uč. s. 22 - 26

( S PS tento týden pracovat nebudeme, děti si jej nemusí nosit do školy.)

Psaní - opakování tvarů psacích písmen velkých i malých

Písanka 1 s. 16 - 19

Čtení - nácvik plynulého čtení. Báseň Papírové zuby

Čítanka s. 31, 34 - 36

 

Angličtina:

Procvičování probrané látky:

Numbers 1-20, Slovíčka (At school) - ústní zkoušení
 
Grammar: There is/are
 
Activity Book: Find the words (make groups: colours, things at school, family...)
 
Marie's maths p.16
 
 
Prvouka:
 
Podzim na zahradě - ovoce a zelenina, třídění
 
Uč. s. 20 - 23, PS s. 22 - 24, s. 25, cv. 3
 

Domácí úkoly:

Út  12. 10. Čj: Uč s. 26 - cv. 5a) (do sešitu Čj domácí)

Čt  14. 10. M: PS s. 21 - cv. 2

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo číselnou osu.

DÚ si zapisují do úkolníčku.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies