9.9.2022

Týdenní plán 12. - 16. září 2022

Český jazyk:

Mluvnice 

Opakování učiva: Psaní I po měkkých souhláskách, psaní Y po tvrdých souhláskách.

Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

Uč. s. 10 - 14

PS s. 7 - 9

Sloh

Vyprávění podle osnovy

Pozdrav, představení se

Uč. s. 12

Psaní

Opakování tvarů písmen s. 3, 4

Čtení a lit. výchova 

Hlasité plynulé čtení - čítanka s. 8 - 13

V pátek prezentace čtenářských deníků a přečtených knih o prázdninách.

 

Matematika

Opakování: Procvičování mat. operací +, - v oboru č. 0 - 100

Počítáme se závorkou

Uč. s. 10 - 14

 

Anglický jazyk

Vocabulary revision PB 5/4

Prepositions of place

Activity Book 5/3

Spelling/Writing: colors, numbers 1-10

 

Prvouka:

Dopravní výchova. Jsme chodci.

Uč. do s. 9

PS s. 8 - 9

 

Domácí úkoly:     

Po  12.9. Čj: Uč. s. 10 - cv. 3a)

Út   13. 9. M: Uč s. 12 - cv. 53 - 1., 3. sloupec ( do velkých zelených sešitů )

Čt   15. 9. Čj: PL ( pracovní list )

 

 

Informace pro rodiče:

Ve středu mají žáci kurz plavání od 12 do 13 hodin, potom odchází do školy a na oběd.

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení každý den.

DÚ si zapisujeme do úkolníčku.

Přinést  pomůcky na Vv a Pč (+ větvičku šípku).