10.12.2021

Týdenní plán 13. - 17. prosince 2021

Od pondělí 13. 12. do pátku 17. 12. 2021    

Adventní čas
Stále platí nošení roušek v budově školy i ŠD a dodržování hygienických nařízení.

 

Český jazyk:

Mluvnice

Procvičení samohlásek a souhlásek

Třídění souhlásek - tvrdé, měkké, obojetné

Psaní y/ý po tvrdých souhláskách

Uč. s. 57 - 59    

PS do s. 46

Pětiminutovky (PP - modrý sešit) s. 2, 3, 4

 

Psaní - dokončení Písanky l.

 

Čtení - nácvik hlasitého čtení s porozuměním. Básně a článek se zimní tématikou.

Recitace básně "Mrazíci" (Čítanka s. 54)

Čítanka s. 59 - 61 (Krtek a Vánoce)

            s. 65 (Kdo si s kým povídal)

             s. 69 (Říkadla - lidová)

 

Angličtina: 

Dokončíme lekci 5

Opakování slovíček z předchozích lekcí
 
Coloring dictation
 

Matematika:

Násobilka 2 - opakování.

Početní operace na sčítání a odčítání, sestavování příkladů.

Měřění délky - jednotky délky, centimetr.

Rýsování přímek a úseček - přines si pravítko a ořezanou tužku.

Matematika II  PS s. 50 - 51.

 

Prvouka:

Nové téma: Zdraví - výchova ke zdraví, přivolání první pomoci

Naše tělo

Uč. s. 36 - 37 

PS  s. 44 - 45

 

Domácí úkoly:

Po     13. 12. Čj: Uč s. 58 - cv. 4,  PS s. 46 - cv.2

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení i během vánočních prázdnin.

15. 12. 2021 - Vánoční jarmark.

Ve čtvrtek 16. 12. 2021 plánujeme posezení u stromečku ve třídě a vánoční besídku. 

V pátek 17. 12. 2021 - slavnostní oběd.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies