9.9.2021

Týdenní plán 13. - 17. září 2021

Od pondělí 13. 9. do pátku 17. 9. 2021

 

Mat.:

Opakování mat. prostředí - autobus, sčítací trojúhelníky, krokování, metoda Abaku

+ a - v oboru čísel do 20

PS1  s. 8 - 11

 

Čj/ČT:

Opakování a procvičování z I. ročníku

Slabiky ve slovech. Vlastní jména. Abeceda.

Psaní - opakování tvarů písmen

Uč. s. 7 - 14, PS1 s. 7 - 10, Písanka 1 - s. 5 - 8

Čtení - čítanka s. 9 - 15

Vypravování pohádek

 

Aj:

Speaking: How old are you? How old is he?

Procvičování slovíček: colors, numbers
 
Spelling: red, blue, green, yellow, pink
 

Prvouka:

Život ve škole, třídní pravidla, cesta do školy

Uč s. 5 - 6

PS s. 9 - 10

 

Domácí úkoly:

Út  14.9. Čj: Uč s. 9 - cv.8 (do sešitu Čj domácí)

Čt  16.9. M: s. 10 - cv.1

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

DÚ si zapisují do úkolníčku.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies