7.2.2022

Týdenní plán 14. - 18. února 2022

Od pondělí 14. 2. do pátku 18. 2. 2022 

Stále platí nošení roušek v budově školy i ŠD a dodržování hygienických nařízení.

V pondělí proběhne testování.

 

Český jazyk:

Mluvnice

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov: Z-S, Ž-Š, H-CH

Uč. do s. 78

PS  - 2. díl - s. 8 - 10

Pravopisné pětiminutovky s. 26, 28, 29

 

Čtení - čtení vlastní knihy (přinést v pátek)

Čítanka s. 76 - báseň "Nad knihou pohádek" (naučit se recitovat zpaměti do 18. 2.)

 

Psaní - opis slov, vět, říkanek 

Písanka s. 14 - 16

 

Angličtina:

Reading p.43

Story p.45

Vocabulary: At the farm PB p.48

AB p.48/1,2

Opakování: místní předložky (in, on, under…)

 

Matematika:

Opakování: Opakované násobení (č. 1 - 5), početní operace sčítání a odčítání v oboru do 100

Násobilka 6 - seznámení

Mat. prostředí: vizitky, zvířátka dědy Lesoně, parkety, stavby, pavučiny

Slovní úlohy o penězích

PS s. 71 - 74

 

Prvouka:

Kalendář. Co lidé dělají.

Uč. s. 42 - 44 

PS do s. 55 

 

Domácí úkoly:

Út 15. 2. M: PS s. 72 - cv. 4

Čt 17. 2. Čj: PS - 2. díl - s. 9 - cv. 1

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo čísenou osu.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies