3.3.2022

Týdenní plán 14.března - 18. března 2022

Od pondělí 14. 3. do pátku 18. 3. 2022  

 

Český jazyk:

Mluvnice

Opakování - Slova se skupinami dě, tě, ně a bě, pě, vě, mě. 

Psaní slov s těmito skupinami.

Úvod do slovních druhů.

Uč. s. 85, 86, 88 a 89, 90

PS  - 2. díl - s. 18 - 20

Pravopisné pětiminutovky s. 21, 22

 

Čtení - Čtení o jaru. 

Recitace básně "Předjarní" - František Halas (naučit se zpaměti do 18.3.)

Čítanka s. 94 - 96

 

Psaní - přepis a opis textu, diktát vět.

Písanka s. 21- 22

 

Sloh - jednoduché vypravování

Uč. s. 87

 

Angličtina:

Vocabulary: In town, Věty: There is/There are…

Prepositions of place (známá slovíčka: in, on, under, next to a nové předložky: in front of, behind, between)

PB p.56

AB p.55, 56/5

Domácí úkol: procvičovat předložky, možno pomocí videa na you tube:

 

https://www.youtube.com/watch?v=QYerFOnPxu8

 

Matematika:

Násobilka do 6.

Geometrie trojúhelníku. Geometrie na desce.

Mat. prostředí: parkety, násobilkové čtverce, pavučiny, výstaviště

PS III - s. 88 - 92

 

Prvouka:

Opakování učiva - Náš svět.

Měsíc po měsíci, kalendář, části dne.

Uč. s. 40 - 45 

 

Domácí úkoly:

Út 15. 3. Čj: Uč. s. 89 - cv. 6

Čt 17. 3. M: PS III s. 92 - cv.2

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo čísenou osu.