11.11.2021

Týdenní plán 15.-19.listopadu 2021

Od pondělí 15. 11. do pátku 19. 11. 2021   

 

Ve středu 17.11.2021 státní svátek

 

Český jazyk:

Mluvnice

Opakování učiva.

PS s. 30

Slovo, slabika, hláska, písmeno. Dělení slov na konci řádku. Hláska, písmeno - samohlásky

Uč. s. 45 - 48, PS do s. 34

 

Psaní - opakování tvarů psacích písmen velkých i malých. 

Písanka 1 s. 31 - 33 ( někteří dopsat s. 30)

Psaní adresy

 

Čtení - procvičovat plynulé čtení a porozumění textu. Pohádky.

Čítanka s. 73 - 76

Čtenářské deníky - prezentace přečtených knih ( v pátek)

 

Angličtina:

Procvičování vět: Whose is it?

Slovíčka: At home PB p.24-26
 
AB p.26 Coloring dictation, p.26 Listening exercise
 
Opakování a procvičování slovíček z předchozích lekcí.

 

Matematika:

Početní operace + a -. Sčítání tří čísel. Porovnávání čísel. Slovní úlohy na rozvoj finanční gramotnosti.

Mat. prostředí: Zvířátka dědy Lesoně. Cesty. Rodina. Parkety.

Hodiny.

PS do str.36

 

Prvouka:

Rodina - opakování

PS s. 30-31

Domov (znám svou adresu)

Místo, kde žijeme. Naše vast - Česká republika

Uč. s. 30 - 31

PS s. 32 - 33, 34 - 35

 

Domácí úkoly:

Út   16. 11. Čj: PS s. 32

Čt   18. 11. M: PS s. 36 - cv. 3 a 4

Pá  19. 11. Čj: Uč. s. 49 - cv.10 (do sešitu Čj domácí)

 

Informace pro rodiče:

V pondělí 15.11.2021 v první vyučovací hodině proběhne testování žáků antigenním testem (stejný typ jako minule).

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příkladyjako pomůcku používat počítadlo nebo číselnou osu.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies