13.5.2022

Týdenní plán 16. - 20. května 2022

Od pondělí 16. 5. do pátku 20. 5. 2022        

 

Český jazyk:

Mluvnice

Opakování učiva: Psaní I po měkkých souhláskách, psaní Y po tvrdých souhláskách

Spojování vět do jednoduchých souvětí

Uč. - do s. 106

PS  - 2. díl - s. 42 - 43

Písanka s. 37 - 38 

 

Čtení - Hlasité plynulé čtení čítankových textů

Čítanka -,,O zvědavém štěňátku,, - s.155 - 157

            - Básně o motýlech - s. 154

 

Angličtina:      

Procvičování slovíček (word groups: clothes, food, school objects)

AB p.74

Vocabulary: kick, throw, hit, catch

 

Matematika:

Procvičování početních operací násobení

Krokování, zvířátka

Mříž - geometrie ve čtvercové síti

PS III - s. 113 - 114

 

Prvouka:

Statek v létě

Uč. - s. 58 - 59

PS - do s. 68

 

Domácí úkoly:

Út 17. 5. Čj: PS  - 2. díl - s. 43 - cv. 2

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité čtení každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo čísenou osu.

Čtvrtek 19. 5. 2022 - zkouška na akademii.

Pátek 20. 5. 2022 - zkouška na akademii.