14.1.2022

Týdenní plán 17. - 21. ledna 2022

Od pondělí 17. 1. do pátku 21. 1. 2022  

Stále platí nošení roušek v budově školy i ŠD a dodržování hygienických nařízení.

 

Český jazyk:

Mluvnice

Opakování - hlásky, psaní I/Y po měkkých a tvrdých souhláskách. Diktát.

Rozlišení slabik Di, Ti, Ni/Dy, Ty, Ny

Uč. s. 64 - 67

PS do s. 53

Pětiminutovky (PP - modrý sešit) s. 14 - 16

 

Psaní - Opis slov, vět - Písanka II. s. 8 - 10

Čtení - čtení vlastní knihy (přinést ve středu, pátek)

 

Angličtina: 

Procvičování slovíček (Food and drink)

Speaking: Can I have some...?

Speaking game: Shopping

Spelling (vybraná slovíčka) AB p.44/8

 

Matematika:

Procvičování naučených početních operací. Slovní úlohy a zápis

Procvičování násobení a dělení 2,3. Dvojnásobek, trojnásobek

Mat. prostředí: šipky, rodiny, tabulky a orientace v tabulce

Čís. osa

Matematika II  PS s. 58 - 59

 

Prvouka:

Zdraví - souhrnné opakování, výchova ke zdraví, sestavování zdravého jídelníčku

Kultura stolování

PS do s. 49 

 

Domácí úkoly:

Út  18. 1. Čj: UČ s. 65 - cv. 4 a) 

Čt   20. 1. M: PS s. 59 - cv. 3

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo čísenou osu.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies