13.4.2022

Týdenní plán 18. - 22. dubna 2022

Od pondělí 18. 4. do pátku 22. 4. 2022          

Velikonoční pondělí - 18. 4. 2022, státní svátek.

 

Český jazyk:

Mluvnice

Opakování -  Slovní druhy.

Psaní velkých písmen. Jména vlastní a místní.

Uč. - s. 97 - 100

PS  - 2. díl - s. 32 - 34

Pravopisné pětiminutovky s. 31

 

Čtení - hlasité plynulé čtení: ,,Maxipes Fík jde do světa,, 

Čítanka - s.152 - 153

 

Psaní - přepis a opis textu, diktát vět.

Písanka s. 31 - 32

 

Sloh - Vyprávění - pořádek vět v příběhu.

Uč. s. 98

 

Angličtina:

New Vocabulary: Our hobbies PB p.70

AB p.70 Listen and colour.

Reading p.71

Procvičování: What is he/she doing?

 

Matematika:

Opakování: Malá násobilka. Počítání v oboru do 100. Násobilka 8. 

Mat. prostředí: krokování, pavučiny, rytmus.

Slovní úlohy o penězích.

Geometrie trojúhelníku.

PS III - s. 103 - 106

 

Prvouka:

Vyprávíme o Velikonocích.

Vyprávíme o domácích zvířatech a péči o ně.

Uč. - s. 54 - 55

PS -  s. 65  

 

Domácí úkoly:

Út 19. 4. Čj: Uč. s. 100 - cv. 2

Čt 21. 4. M: PS s. 106 - cv. 3

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo čísenou osu.

Přeji Vám krásné a požehnané velikonoční svátky.