14.10.2021

Týdenní plán 18. - 25. října 2021

Od pondělí 18. 10. do pátku 22. 10. 2021 

 

Matematika:

Početní operace sčítání a odčítání v oboru do 40

Mat. prostředí: Zvířátka dědy Lesoně - PES, Autobus, Šipky, sčítací trojúhelníky, Bludiště  

Dvojnásobek, trojnásobek

PS s. 25 - 28 

 

Český jazyk:

Mluvnice 

Druhy vět - věta přací, procvičování druhů vět.

Věta, slovo a slovní význam. Slova ve větě. Pořádek slov ve větě.

Uč. s. 31 - 36 

PS s. 20 - 24

 

Psaní - opakování tvarů psacích písmen velkých i malých, sestavování slov z písmen, opis slov, sestavování vět.

Písanka 1 do s. 24

 

Čtení - nácvik plynulého čtení. Bajka. Básně o vodě. Rébusy, hádanky.

Procvičovat plynulé čtení s porozuměním a přednes básně "Listopad" - naučit se recitovat zpaměti do pondělí 8. 11. 

Čítanka s. 32 - 37 

 

Sloh - omluva Uč. s. 32

 

Angličtina:  

New Vocabulary: Toys (+ opakování slovíček na stejné téma z minulého roku: doll, ball, train, car, bike, computer

PB p.18-19

AB p.18 Reading and Listening

Coloring dictation

Procvičování vět: There is/ There are

 

Domácí úkol: AB p.16 (zadání úkolu je pozměněno) Děti se budou ptát rodičů, prarodičů, sourozenců: „Do you like horses?“ a pod. Výsledky průzkumu zaznamenají do grafu.

 

Prvouka:
 
Podzimní zahrada, Rodina: U nás doma.

Uč. do s. 26, PS do s. 27

 

Domácí úkoly:

Út  19. 10. Čj: PS s. 21

ST  20. 10. Čj: Písanka s.22

Čt   21. 10. M: PS s. 28 - cv. 4,5

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo číselnou osu.

DÚ si zapisují do úkolníčku.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies