15.9.2022

Týdenní plán 19 . - 23. září 2022

Český jazyk:      

Mluvnice 

Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

Psaní hlásek uvnitř a na konci slov / B-P, D-T, Ď-Ť/

Uč. s. 13 - 16

PS s. 9 - 11 do cv. 8

Pravopisné pětiminutovky s. 3, 4, 5

Psaní

Opakování tvarů písmen.

Diktát.

Písanka s. 5,6

Čtení a lit. výchova 

Hlasité plynulé čtení s přednesem

Čítanka s. 12 - 15

V pondělí prezentace přečtených knih o prázdninách a čtenářských deníků.

 

Čítanka s. 4 - báseň "Cestička k domovu" (naučit se recitovat zpaměti do 23.9.) 

 

Matematika

Násobení a dělení 2, 3, 4

Aplikační úlohy (nakupujeme) 

Geometrie: Úsečka

Uč. s. 15 - 19

Procvičování početních operací sčítání, odčítání do 100

 

Anglický jazyk                                  

Revision: Action verbs PB p.6

Power Point „What’s he/she doing?“

Song PB p.7 (practice „He’s got...“, „She’s got...“, He’s flying a kite.“ „She’s riding a bike.“)

AB p.7/Reading. Correct the sentences.

 

Prvouka:

Opakování: Škola

Uč. do s. 10

PS s. 10 - 12

 

Domácí úkoly:     

Po  19.9. Čj: PS s. 11 - cv. 9 ( doplň z/s, podtrhni jednoslabičná slova )

Út   20. 9. M: Uč s. 19 - cv. 16

Čt   22. 9. Čj: Pravopisné pětiminutovky s. 5

 

Informace pro rodiče:

Ve středu mají žáci kurz plavání od 12 do 13 hodin, potom odchází do školy a na oběd.

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení každý den.

DÚ si zapisujeme do úkolníčku.