29.4.2022

Týdenní plán 2. - 6. května 2022

Od pondělí 2. 5. do pátku 6. 5. 2022        

 

Český jazyk:

Mluvnice

Opakování učiva - psaní I po měkkých souhláskách, psaní Y po tvrdých souhláskách

Psaní velkých písmen - vlastní jména, obecná jména.

Spojování vět do jednoduchých souvětí.

Uč. - do s. 103

PS  - 2. díl - s. 38 - 39

Pravopisné pětiminutovky - dokončení

 

Čtení - čtení s porozuměním: ,,Kosí bratři,, 

Čítanka - s. 134 - 136

 

Psaní - opis textu, diktát.

Písanka s. 34 - 35

 

Angličtina:

Grammar: There is/are 

Vocabulary: Our hobbies PB p.70

AB p.70 -71

New Vocabulary: Sports (kick, catch, hit, throw)

 

Matematika:

Násobilka 1 - 9. Procvičování mat. operací +, - v oboru č. 0 - 100

Sčítací trojúhelníky s barevnými poli

Geometrie v rovině - obvod, obsah (ve čtvercové síti)

Mat. prostředí: pavučiny, střih pro pokojík

PS III - s. 109 - 110

 

Prvouka:

Léto - V létě.

Uč. - s. 56 - 57

PS - do s. 67

 

Domácí úkoly:

Út 3. 5. Čj: UČ s. 104 - cv. 6, napiš všechna souvětí 

Čt 5. 5. M: PS - 3. díl - s. 112 - cv. 4

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo čísenou osu.

6.5. - žáci předloží čtenářské deníky ke kontrole.