16.9.2021

Týdenní plán 20. - 24. září 2021

Od pondělí 20. 9. do pátku 24. 9. 2021

 

Matematika:

Procvičování + a - v oboru čísel do 20

Pětiminutovka

Seznámení s novým matematickým prostředím Zvířátka dědy Lesoně

PS s. 12 - 16

 

Český jazyk:

Mluvnice - Abeceda, řazení slov podle abecedy

Uč. s. 11 - 16, PS s. 9 - 11

Sloh - Pozdrav a oslovení

Uč. s. 9

Psaní - opakování tvarů písmen

Písanka 1 s. 7 - 11

Čtení - čítanka s. 16 - 23

Naučit se zpaměti recitovat báseň F. Hrubína "Podzim"

( čítanka s. 17 - do 24. 9.)

Naučit se zpaměti ABECEDu 

( učebnice s. 12 - do 1. 10.)

 

Angličtina:

Spelling: Colours (white, purple, black, brown, orange, grey)
 
Opakování: předložky (in, on, under, next to)
 
PB p.8/10
 
AB p.8/9 coloring dictation
 
Slovíčka "colours" stickers
 

Prvouka:

Cesta do školy, opakování

Dopravní prostředky, bezpečnost

Uč s. 6 - 7    PS s. 12 - 13

 

Domácí úkoly:

Út  21.9. Čj: Uč s. 13 - cv.3 (do sešitu Čj domácí)

St  22.9. M: s. 15 - cv.2

Čt  23.9. Čj: PS s. 13 - cv.2 + Hádanka

 

Informace pro rodiče:

V průběhu tohoto týdne by se děti měly naučit odříkat abecede.

Do pátku se zpaměti naučit báseň "Podzim".

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

DÚ si zapisují do úkolníčku.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies