18.3.2022

Týdenní plán 21. - 25. března 2022

Od pondělí 21. 3. do pátku 25. 3. 2022  

 

Český jazyk:

Mluvnice

Slovní druhy - podstatná jména, slovesa.

Opakování - Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov.

Uč. s. 89 - 92

PS  - 2. díl - s. 21 - 25

Pravopisné pětiminutovky s. 30

 

Čtení - Hlasité plynulé čtení:

,,Jak fazole rostla,, - Bohumil Říha. ,,Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko,, - Václav Čtvrtek.

Čítanka s. 101 - 104

 

Recitace básně ,,Větvička,, - Jan Čarek (25.3.)

 

Psaní - přepis a opis textu, diktát vět.

Písanka s. 23 - 25

 

Angličtina:

PB p.57 Song, předložky (in, on, under…)

Vocabulary: My town, procvičování

Drawing dictation

Tidy up time (rozřazování slovíček do kategorií – procvičování učiva)

AB p.56/6

 

Matematika:

Počítání v oboru do 100. Násobilka 7. 

>, <,  =

Mat. prostředí: parkety, autobus, plány staveb, pavučiny, střih pro pokojík.

PS III - s. 93 - 97

 

Prvouka:

Jaro. 

Uč. s. 46 - 50 

 

Domácí úkoly:

Po 21. 3. Prv: Uč. s. 47 - ,,Větvička,, - Jan Čarek: opsat básničku do Čj - domácí, a naučit se ji recitovat zpaměti do 25.3.

 

Informace pro rodiče:

22.3.2022 - společná třídní schůzka (v naší třídě)

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo čísenou osu.