16.2.2022

Týdenní plán 21. - 25. února 2022

Od pondělí 21. 2. do pátku 25. 2. 2022 

Stále platí nošení roušek v budově školy i ŠD a dodržování hygienických nařízení.

 

Český jazyk:

Mluvnice

Opakování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

Uč. do s. 80

PS  - 2. díl - s. 11 - 13

 

Sloh - Čtení s porozuměním, bajka - práce s textem

Uč. s. 81

 

Čtení - Z deníku kocoura Modroočka, O kočce a ptáčkovi - nácvik hlasitého čtení s porozuměním.

Čítanka s. 88 - 91

Čítanka s. 87 - báseň "Poslechněte co se stalo" (naučit se recitovat zpaměti do 28. 2.)

    

Psaní - opis slov, diktát vět

Písanka s. 17 - 18

 

Angličtina:

Procvičování slovíček: At the farm

Opakování: předložky in, on, under, next to

SB p.49 Listening – Song

Speaking: I love horses. So do I. AB p.50

AB p.48/2, 49/3

Domácí úkol: Procvičovat ústně slovíčka animals podle pracovního sešitu str. 48/1 (horse, fish, mouse, bird, frog, spider, lizard, chicken, cow, duck, goat, sheep)

 

Matematika:

Opakované násobení (č.5, 6), početní operace sčítání a odčítání v oboru do 100

Mat. prostředí: autobus, hadi, krokování, výstaviště, pavučiny, jeviště

PS - dokončení PS II.

 

Prvouka:

Ájin zpravodaj - Náš svět. Svět se mění.

Uč. s. 44 - 45 

PS do s. 57 

 

Domácí úkoly:

Út 22. 2. Čj: Uč. s. 79 - cv. 1

Čt 24. 2. M: PS s. 80 - cv. 3

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo čísenou osu.

Od pondělí 28.2. 2022 budeme v matematice pracovat do PS III.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies