18.5.2022

Týdenní plán 23. - 27. května 2022

Od pondělí 23. 5. do pátku 27. 5. 2022               

 

Český jazyk:

Mluvnice

Sournné opakování 

Slovní druhy - předložky, spojky

Uč. - do s. 107

PS  - 2. díl - s. 44

Písanka - dokončení

 

Čtení - mimočítanková četba

 

Angličtina:      

New Vocabulary: My birthday

Reading p.79

AB p.78/2 Find the odd one out

AB p.79/3 Listening dictation

 

Matematika:

Procvičování početních operací sčítání, odčítání do 100

Mat. prostředí: autobus, zvířátka, krokování

Geometrie v rovině - opakování

PS III - s. 115 - 116

 

Prvouka:

Léto na louce

Uč. - s. 60 - 61

PS - s. 69

 

Domácí úkoly:

Po 23. 5. M: Pracovní list - donést 30.5. 2022

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité čtení každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo čísenou osu.

Čtvrtek 26. 5. 2022 - školní akademie