21.4.2022

Týdenní plán 25. - 29. dubna 2022

Od pondělí 25. 4. do pátku 29. 4. 2022          

 

Český jazyk:

Mluvnice

Slovní druhy - opakování.

Psaní velkých písmen - vlastní jména, obecná jména.

Spojování vět do jednoduchých souvětí.

Uč. - s. 97 - 101

PS  - 2. díl - s. 35 - 37

Pravopisné pětiminutovky s. 32

 

Čtení - čtení s porozuměním: ,,Broučkův první let,, - Jan Karafiát.

Čítanka - s.116 - 117

Recitace básně "Ospalá opička" - Jiří Slíva (naučit se zpaměti do 29.4.)

Čítanka - s.113

 

Psaní - opis textu, diktát.

Písanka s. 33 - 34

 

Sloh - Adresa.

Uč. s. 102

 

Angličtina:

New Vocabulary: Our hobbies PB p.70

AB p.70 Listen and colour.

Reading p.71

Procvičování: What is he/she doing?

 

Matematika:

Násobilka do 9. Počítání v oboru do 100.

Mat. prostředí: výstaviště, hadi, vizitky, zvířátka dědy Lesoně.

Opakování geometrie - bod, přímka, úsečka.., osová souměrnost.

PS III - s. 107 - 108

 

Prvouka:

Jaro - opakování. Povídáme o létě.

Uč. - s. 56

PS -  s. 66 

 

Domácí úkoly:

Út 26. 4. Čj: Uč. s. 101 - cv. 4

Po - Pá (do 29.4.) M: naučit se zpaměti násobky 9.

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo čísenou osu.