22.9.2022

Týdenní plán 26 . - 30. září 2022

Ve středu 28. 9. 2022 státní svátek.

 

Český jazyk:

Mluvnice 

Psaní hlásek uvnitř a na konci slov.

Druhy vět.

Uč. s. 17 - 19

PS s. 11 - 13

Pravopisné pětiminutovky - průběžně budeme doplňovat s. 6 - 11

Sloh

Popis

Uč. s. 20

PS s. 13 - cv. 1

Psaní

Opakování tvarů písmen, diktát.

Písanka do s. 8

Čtení a lit. výchova 

Procvičovat hlasité plynulé čtení. Čtení vlastní knihy.

Čtení a přednes básní:

Jiřičky s. 19, Říjen s. 20

Jednu z básní se do pátku naučit zpaměti.

 

Matematika   

Procvičování početních operace násobení, dělení.

Rýsování úseček.

Uč. s. 20 - 24

 

Anglický jazyk

Practice Action verbs in sentences

Sentences with „can“ + AB p.8/11 Read and complete the table

Listening: Comic

Vocabulary: Family (opakování + spelling), new vocabulary: aunt, uncle, parents…

Zopakovat slovíčka (bus, plane, bike, lorry…) AB p.10/1-2

 

Prvouka:

Domov

Uč. s. 10 - 12

PS s. 10 - 15

 

Domácí úkoly:     

Po  26.9. Čj: Uč s. 18 - cv. 18

Út   27. 9. M: Uč s. 22 - cv. 46

 

Informace pro rodiče:

Ve čtvrtek 29. 9. 2022 přírodovědná vycházka na Vyšehrad - odchod od školy v 8:30 hodin, 

návrat kolem 13 hodiny ke ŠD (půjdeme pokud nebude pršet)!

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení každý den.

DÚ si zapisujeme do úkolníčku./ Do 30.10. naučit báseň.