23.9.2021

Týdenní plán 27. září - 1. října 2021

Od pondělí 27. 9. do pátku 1. 10. 2021

 

Matematika:

Čísla v oboru 0 - 40

Porovnávání čísel v oboru 0 - 40, sčítání čísel bez přechodu přes desítku

Polovina, třetina

Slovní úlohy na finanční gramotnost - počítání s penězi

Opakování hodin - rafičkové, digitální

PS s. 16 - 19

 

Český jazyk:

Mluvnice - Abeceda- složitější řazení slov

Opis a diktát slov

Sloh - Prosba, poděkování

Uč. s. 15 - 18, PS s. 14 - 17

Psaní - opakování tvarů psacích písmen velkých i malých

Písanka 1 s. 11 - 13

Čtení - nácvik plynulého čtení. Básně a články o papírovém draku.

Čítanka s. 23 - 27

Naučit se zpaměti ABECEDu 

( učebnice s. 12 - do 1. 10.)

 

Angličtina:

Vocabulary: Back to school PB p.10

Opakování slovíček z loňského ročníku(pen, pencil, chair, table, book, eraser)
 
Spelling numbers: 1-10
 
Grammar: There is/There are
 

Prvouka:

Povídání o významu státního svátku 28. 9. (legenda o sv. Václavu)

Opakování - téma Škola

Podzim - charakteristika ročního období

Na procházce v lese - poznávání listnatých a jehličnatých stromů, keřů

Uč. s. 8 - 10, PS s. 14 - 16

 

Domácí úkoly:

St  29.9. Čj: PS s. 17

Čt  30.9. Čj: UČ s. 19 - cv.2b. 

1.10. M: PS s. 18 - cv.1

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo číselnou osu.

DÚ si zapisují do úkolníčku.

28.9.2021 - státní svátek

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies