24.2.2022

Týdenní plán 28.února - 4.března 2022

Od pondělí 28. 2. do pátku 4. 3. 2022     

 

Český jazyk:

Mluvnice

Opakování psaní i -í po měkkých souhláskách

Písmeno: ě, výslovnost se skupinami dě, tě, ně.

Psaní se skupinami dě, tě, ně a bě, pě, vě, mě - opakování

Uč. s. 82, 83, 85

PS  - 2. díl - s. 14 - 17

Pravopisné pětiminutovky s. 19, 20

 

Čtení - O kočce a ptáčkovi - nácvik hlasitého čtení s porozuměním.

Recitace básně "Poslechněte co se stalo".

Vysvětlení hádanek, pranostik.

Čítanka s. 90 - 91

 

Psaní - doplňování nedokončených slov a vět, přepis textu, diktát vět.

Písanka s. 18 - 20

 

Angličtina:

Project: My favourite animal (Speaking: př. I love dogs. My dog is brown. It’s got four legs.)

Story PB p.53

New Vocabulary: My town PB p.54

AB p.54/1,2

Domácí úkol: Děti mají za úkol přinést obrázek oblíbeného zvířete, které představí ostatním spolužákům. Obrázek může být fotografie, kresba

nebo obrázek v knížce. Děkuji za spolupráci.

 

Matematika:

Násobení, dělení (č. 0 - 6), početní operace sčítání a odčítání v oboru do 100

Slovní úlohy o penězích

Mat. prostředí: krokování, autobus, parkety

Geometrie trojúhelníku

PS III - s. 84 - 87

 

Prvouka:

Jaro: Květiny a stromy na jaře, části kvetoucí rostliny a stromu

Uč. s. 46 - 47 

PS do s. 58 - 59

 

Domácí úkoly:

Po 28. 2. Čj: Uč. s. 78 - cv. 5

Út 1. 3. Čj: Uč. s. 80 - cv. 6

Čt 3. 3. M: PS III s. 87 - cv. 2

Domácí úkol na jarní prázdniny: Procvičovat ústně násobilku do 6.

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo čísenou osu.

V Matematice pracujeme do PS III.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies