26.11.2021

Týdenní plán 29. listopadu - 3. prosince 2021

Od pondělí 29. 11. do pátku 3. 12. 2021       

Stále platí nošení roušek v budově školy i ŠD a dodržování hygienických nařízení.

 

Český jazyk:

Mluvnice

Dvojhlásky

Souhlásky

Slabikotvorné R, L, M

Uč. s. 51 - 55, PS s. 39 - 41

 

Psaní - opakování tvarů psacích písmen velkých i malých.

Písanka 1 s. 36, 37

Opis vět

Čtení - nácvik hlasitého čtení a porozumění textu. Básně a článek se zimní tématikou (Stopy ve sněhu).

Naučit se recitovat zpaměti báseň " Mrazící " ( Čítanka s. 54 ) - do pátku 10. 12. 2021 

Čítanka s. 54, 55, 66 - 69

 

Angličtina:

Vocabulary: Meet my family PB p.34, 35
 
AB Reading exercise p.34/1,2
 
Action verbs: What's he/she doing?
 
Listening: AB p.36/5,6
 
 

Matematika:

Sčítání a odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel 0 - 100. Dvojnásobek. Trojnásobek.

Mat. prostředí: Dřívka, Stavby, Autobus, Šipky

Matematika PS II do s. 46

 

Prvouka:

Zima. Zvířátka v zimě.

PS s. 41 - 43

Blíží se Vánoce. Vánoční zvyky.

PS s. 39

Domov (píšeme svou adresu).

 

Domácí úkoly:

Út   30. 11. Čj: Uč s. 55 - cv. 6

Čt     2. 12. M: PS II  s. 45 - cv. 1

 

Informace pro rodiče:

V pondělí 29.11.2021 v první vyučovací hodině proběhne testování žáků antigenním testem.

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies