30.12.2021

Týdenní plán 3. - 7. ledna 2022

Od pondělí 3. 1. do pátku 7. 1. 2022 

Úspěšný nový rok 2022
Stále platí nošení roušek v budově školy i ŠD a dodržování hygienických nařízení.

 

Český jazyk:

Mluvnice

Procvičení psaní Y/Ý po tvrdých souhláskách

Psaní I / Í po měkkých souhláskách

Uč. s. 60, 62, 63  

PS do s. 46 - 48

Pětiminutovky (PP - modrý sešit) s. 5, 6

 

Psaní - Opis slov, vět - Písanka II. s. 1 - 4

           Diktát vět.

 

Čtení - hlasité čtení. Článek Sáňkování, Kdo to ťuká, básně a hádanky.

Čítanka s. 72, 77 - 78

Čtenářské deníky.

 

Sloh - Popis zvířete Uč. s. 61

 

Angličtina: 

Procvičování vět: What’s he/she doing?

AB p.38 + prezentace v PowerPoint

Draw and guess (vocabulary revision)

New Vocabulary: Food and drink PB p. 40

Make your own dictionary

 

Matematika:

Násobilka 3

Početní operace na sčítání a odčítání v oboru čísel do 100, procvičení hodin

Mat. prostředí: Parkety, Zvířátka, Výstaviště, Pavučiny, sčítací trojúhelníky

Matematika II  PS do s. 54

 

Prvouka:

Zdraví - Nemoc, úraz - přivolání první pomoci

Uč. s. 38

PS  s. 46 

 

Domácí úkoly:

Út   4. 1. Čj: Uč s. 60 - cv. 12

Čt   6. 1. M: PS II  s. 52 - cv. 2

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo čísenou osu.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies