28.9.2022

Týdenní plán 3. - 7. října 2022

Český jazyk:

Mluvnice 

Nauka o slově.

Slova protikladná - antonyma, souznačná - synonyma.

Slova nadřazená, podřazená, souřadná.

Uč. s. 21 - 23

PS s. 14 – 16

Pravopisné pětiminutovky - průběžně budeme doplňovat s. 10 - 12

 

Psaní

Opakování tvarů písmen

Písanka do s. 10

 

Čtení a lit. výchova 

Procvičovat hlasité plynulé čtení - články o podzimní přírodě

Pranostiky o měsíci říjnu

Báseň - verš - sloka - rým (práce s básní "Česká krajina")

Čítanka s. 20 - 23

 

Matematika

Procvičování početních operací – násobení

Jednotky délky

Geometrie: Polopřímka

Uč. s. 25 – 29

 

Anglický jazyk 

Vocabulary: Family (opakování + spelling), new vocabulary: aunt, uncle, parents…

Opakovat slovíčka (bus, plane, bike, lorry…) AB p.10/1-2

Opakování: Whose is it? It’s Peter’s. (přivlastňování pomocí apostrofu + s)

What‘s he doing? PB p.11

 

Prvouka:

Naše vlast Česká republika.

Uč. s. 11 - 14

PS s. 14 - 17

 

Domácí úkoly:

Po 3. 10. Čj: Uč s. 21 - cv. 2 ( sestav a napiš pranostiky)

Út 4. 10. M: Uč s. 29 - cv. 25 (do velkých zelených sešitů)

Čt 6. 10. Čj: Písanka s. 11

Naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po B (do pátku 7. 11.) – Uč s. 31

 

Informace pro rodiče:

V úterý se uskuteční fotografování.

Ve středu mají žáci kurz plavání od 12 do 13 hodin, potom odchází do školy a na oběd.

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení každý den.

V průběhu tohoto týdne napíšeme opakovací písemnou práci z češtiny.

DÚ si zapisujeme do úkolníčku.