26.5.2022

Týdenní plán 30.května- 3.června 2022

Od pondělí 30. 5. do pátku 3. 6. 2022               

 

Český jazyk:

Mluvnice

Sournné opakování 

Slovní druhy - podstatná jména, slovesa 

Uč. - do s. 109

PS  - 2. díl - dokončení

 

Čtení - četba čítankových textů :,,Smějeme se každý den se Spejblem a Hurvínkem,,

                                               ,,Kronika města Kocourkova,,

                                               ,,Sen,,

Čítanka - s. 137 - 141

 

Angličtina:      

Vocabulary: Party Food

Speaking: Language for making offers:
 
Would you like some...?
 
Can I have some...? Here you are.
 
AB p.80/5,6 Read and complete the table
 

 

Matematika:

Procvičování početních operací násobení a dělení (0 - 9)

Mat. prostředí: hadi, neposedové, výstaviště

Slovní úlohy

PS III - s. 117 - 118

 

Prvouka:

Léto v lese. Závěrečné opakování.

Uč. - s. 62 - 63

PS - s. 70

 

Domácí úkoly:

Po 23. 5. M: Pracovní list - donést 30.5. 2022

Út 31. 5. Čj: Uč. s 106 - cv. 4

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité čtení každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo čísenou osu.

Úterý 31.5. napíšeme opakovací písemnou práci z českého jazyka.

Středa 1.6. napíšeme písemnou opakovací práci z matematiky.