1.4.2022

Týdenní plán 4. - 8. dubna 2022

Od pondělí 4. 4. do pátku 8. 4. 2022  

 

Český jazyk:

Mluvnice

Opakování - Slovní druhy (1. 5. 7. 8.)

Seznámení se zájmeny, přídavnými jmény a číslovkami

Uč. s. 94 - 97

PS  - 2. díl - s. 28 - 29

 

Čtení - mimočítanková četba s jarní tématikou

 

Psaní - přepis a opis textu, diktát vět.

Písanka do s. 28

 

Angličtina:

Procvičování slovíček: „clothes“

Grammar: I’ve got...

Song PB p.67

Puzzle (write the words and color the picture AB p.65

AB p.66 I’ve got... (procvičování slovíček a gramatiky)

 

Matematika:

Násobilka 1 - 8. Procvičování naučených početních operací

Mat. prostředí: Pavučiny, Vizitky, Neposedové

PS III - s. 102 - 104

 

Prvouka:

Opakování - jaro

Uč. s. 48 - 50 

PS do s. 65

 

Domácí úkoly:

Út 5. 4. Čj: Uč. s. 97 - cv. 2

Čt 7. 4. M: PS s. 104 - cv. 1

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo čísenou osu.

V pondělí - společná bohoslužba l. stupně ve školní kapli.