30.9.2021

Týdenní plán 4. - 8. října 2021

Od pondělí 4. 10. do pátku 8. 10. 2021

 

Matematika:

Čísla v oboru 0 - 40

Porovnávání čísel v oboru 0 - 40, sčítání, odčítání čísel bez přechodu přes desítku

Pojmy: sčítanec + sčítanec = součet, menšenec - menšitel = rozdíl

Hodiny

PS s. 19 - 21

 

Český jazyk:

Mluvnice - Mluvení ve větách, pořádek vět, druhy vět

Diktát slov

Sloh - Prosba, poděkování

Uč. s. 17 - 21, PS s. 18 - 19

Psaní - opakování tvarů psacích písmen velkých i malých

Písanka 1 do s. 15

Čtení - nácvik plynulého čtení. Básně a články o papírovém draku

Čítanka s. 27, 29, 30, 31

Naučit se zpaměti recitovat báseň Josefa Kožíška "Papírové zuby"

( čítanka s. 27 - do 8. 10.)

 

Angličtina:

Procvičování čísel 11-20 a slovíček "Back at school"(PB p.10)

AB p.11/4
 
Grammar: There is/There are PB p.12
 
AB p.12/6
 
Domácí úkol:
 
Dokončit cvičení v pracovním sešitě (AB p.10/1)
 

Prvouka:

Podzim v lese, savci

Poznávání stromů, keřů, rostlin, hub

Uč. s. 10 - 17, PS s. 19 -21

 

Domácí úkoly:

Út  5. 10. Čj: Uč s. 21 - cv.2 (do sešitu Čj domácí)

St  6. 10. M: PS s. 20 - cv.1

Čt  7. 10. Čj: Čítanka s. 23 - opiš básničku "Vítr" (do sešitu Čj domácí)

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo číselnou osu.

DÚ si zapisují do úkolníčku.

8.10.-hračkový den

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies