2.9.2022

Týdenní plán 5. - 9. září 2022

Od pondělí 5. 9. do pátku 9. 9. 2022        

V úterý 6.9. 2022 třídní schůzky - 17:30 h. 

 

Český jazyk:

Mluvnice 

Opakování a procvičování z II. ročníku

Věta, slovo, slabika, hláska

Abeceda

Psaní u/ú/ů

Uč. s. 3, 4, 5, 7, 8, 9

PS1 s. 2 - 5

Sloh

Vyprávění - Zážitek z prázdnin

Uč. s. 6, PS s. 3

Čtení a lit. výchova - čítanka s. 3-7

 

Matematika

Opakování a procvičování z II. Ročníku

Geometrie: Bod, přímka

Uč. s. 3 - 9

 

Anglický jazyk

Procvičováí učiva z pnředcházejícího ročníku

 

Prvouka:

Opakování učiva z II. třídy

Zážitky z prázdnin. Naše škola.

 

Domácí úkoly:

Út   6. 9. Čj: Uč s. 5 - cv. 6

Čt   8. 9. M: s. 6 – cv. 24

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení každý den.

DÚ si zapisujeme do úkolníčku.

Obalit učebnice i sešity.

  1. 9. 2022