2.6.2022

Týdenní plán 6. - 10. června 2022

Od pondělí 6. 6. do pátku 10. 6. 2022               

 

Český jazyk:

Mluvnice

Sournné opakování 

Slovní druhy - předložky, spojky

Rébusy, šifry a složitější úkoly

 

Čtení - četba čítankových textů: ,,O zvědavém štěňátku,, 

Čítanka - s. 155 - 157

 

Básně a říkadla o létu

Čítanka - s. 160 - 161

 

Angličtina:      

New Vocabulary: On holiday!

Listening, crossword AB p.84

Opakování vět: There is/There are…

Speaking: I want to…

 

Matematika:

Sournné opakování 

Procvičování početních operací násobení a dělení (0 - 9), sčítání a odčítání do 100

Geometrie v rovině, pětiúhelník

PS III - s. 118 - 120

 

Prvouka:

Závěrečné opakování.

Uč. - s. 62 - 63

PS - dokončení

 

Domácí úkoly:

Út 7. 6. Čj: Uč. s 109 - cv. a)

Čt 9. 6. M: PS - 3. díl - s. 119 - cv. 2

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité čtení každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo čísenou osu.