5.5.2022

Týdenní plán 9. - 13. května 2022

Od pondělí 9. 5. do pátku 13. 5. 2022        

 

Český jazyk:

Mluvnice

Opakování a procvičování učiva - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

Psaní hlásek uvnitř a na konci slov / B-P, D-T, Ď-Ť../

Spojování vět do jednoduchých souvětí.

Uč. - do s. 104

PS  - 2. díl - s. 40 - 41

Písanka s. 36 

 

Čtení - mimočítanková četba

 

Angličtina:

New Vocabulary: Our hobbies – procvičování

Grammar: I like, love… I don’t like…

Song PB p.73

AB p.72/5 Listening

 

Matematika:

Násobilka 1 - 10. Procvičování naučených početních operací, počítání se závorkami

Sčítací trojúhelníky

Geometrie - rýsování podle pravítka

Mat. prostředí: autobus, krokování

PS III - s. 111 - 112

 

Prvouka:

V létě.

Uč. - s. 56 - 57

PS - do s. 67

 

Domácí úkoly:

Po 9. 5. Čj: UČ s. 104 - cv. 5 (dokonči a napiš 4 souvětí)

 

Informace pro rodiče:

Děti by si měly pravidelně procvičovat hlasité plynulé čtení minimálně 10 minut každý den.

V Matematice děti mohou na složitější příklady jako pomůcku používat počítadlo nebo čísenou osu.

11. 5. 2022 - projekt ,,Světová škola,,